Our Warehouse

                                                  


בשנים האחרונות גוברת המודעות לחשיבותה של שרשרת האספקה בהיבטי הרגולציה, דרישות החוק וצרכי השירות והלוגיסטיקה של המפעלים, מוסדות המחקר, האקדמיה והמעבדות הממשלתיות והעצמאיות בתחומי הכימיה ומדעי החיים.
מרקורי מודעת לכך, ולפיכך המוצרים שהיא מספקת עומדים בדרישות הגבוהות ביותר.

המחסן של מרקורי עומד בתקנים המחמירים ביותר וזוכה לשבחים בביקורות איכות, הן של הרשויות והן של לקוחותינו. מחסן מרקורי תואם את דרישות ה GMP.